неделя, 8 януари 2012 г.

Св. Причастие - Св. Писание

Тяло и Кръв Христови

"Произходът на злото" - проф. Калин Янакиев

"Къде е Бог?" - проф. Калин Янакиев

"Изкуплението" - проф. Калин Янакиев

"Грехопадението" - проф. Калин Янакиев

"За злото и манихейството" - проф. Калин Янакиев