сряда, 19 октомври 2016 г.

HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: Ех, как прекрасно и вдъхновяващо щастливо живеем в...

HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: Ех, как прекрасно и вдъхновяващо щастливо живеем в...: Ще продължа своя анализ на тъй любопитните явления в живота на нашата училищна общност (предишното ми есе беше публикувано ето под какво за...

HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: Отричането на проблемите не спомага никак за решав...

HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: Отричането на проблемите не спомага никак за решав...: Искам да добавя един важен момент към моите анализи-описания на реално случващото се в нашата толкова интересна, толкова богата на какви л...

HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: С пожелание за приятни и плодотворни дебати!

HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: С пожелание за приятни и плодотворни дебати!: До Педагогическия съвет на ПГЕЕ-Пловдив КОПИЕ ЗА СВЕДЕНИЕ: до г-жа Иванка Киркова, Началник на РУО-Пловдив   ДОКЛАД   От Ангел Иванов Грън...