ПРЕЗЕНТАЦИИ

 ЩО Е ФИЛОСОФИЯ? Презентация на първи урок, първа част по философия.

 ДУШАТА И ТЯЛОТО Презентация на 11 урок по философия.