ФИЛОСОФИЯ


 ЗА ИЛЮЗИИТЕ 
Илюзиите са единствената форма на преодоляването на отчуждението.
В дългата си история човекът се е опитвал да преодолее отчуждението и никога не е успявал да го постигне реално. Биологичната даденост на човека определя потребяването на предмети с определени свойства, а за да придобият природните предмети тези свойства човек трябва да ги промени. Промяната на природния предмет, който да стане предмета с необходимите на човека свойства е поредица от въздействия на човека върху природния предмет. Имайки представа за свойствата на предмета, които могат да задоволяват неговите потребности, човек определя в представата си и поредицата от промени на природния предмет, за да стигне до това състояние на предмета, че свойствата му да задоволят потребностите му.
 Пример: Човек има потребност да седи пред входната си врата. ...


 ДУШАТА И ТЯЛОТО 

Презентация на 11 урок по философия

  
СЪМНЕНИЕТО   
Опит за определение на понятието.
В общуването с учениците се наложи да обясня понятието "Съмнение", защото им заявих, че трябва да мислят с изяснени /за себе си/ понятия.

 ЩО Е ФИЛОСОФИЯ?
Презентация на първи урок по философия.