вторник, 14 февруари 2017 г.

ГРИШО БЪЛГАРИЯ

ГРИШО

ДА СЕ УТВЪРДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА (ИНОВАТИВНА) РАБОТА НА АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ

ДА СЕ УТВЪРДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА (ИНОВАТИВНА) РАБОТА НА АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ

И за слепците става ясно, че Ангел реализира иновативни методи на обучение по философия. В "иновативният" нов закон за образованието може да се намери начин за индивидуална иновативна дейност на учителя. Ще бъде трудно защото стандартът за иновациите е направен по мярката на бюрократите от МОН, но не е невъзможно. Необходимо е малко усилие за да се преодолее "прокрустовото легло" на нормативната база в образованието.

Обръщам се специално към Лазар Додев от МОН, който е и един от авторите на този стандарт, както и към директорката на ПГЕЕ-ПЛОВДИВ, защото това (в известна степен) би нормализирало отношенията и ситуацията в училището. Надявам се, че ще признаете следното: Ангел Грънчаров е един от най-активните учители по философия в България. Дайте му възможност за творческа реализация в преподавателската си работа, която му позволява и ще се обоснове от нормативната база.

От това ще спечелим всички радетели за подобряване на образованието и най-вече учениците.

Райчо Радев, пенсиониран директор на училище, учител по философия