ОБРАЗОВАНИЕ


ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗАВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ В КОНЦЕПЦИЯТА НА МОМН

В публичното пространство битува идеята, че държавата, представлявана от МОМН, трябва да ограничи тоталното администриране в образованието. Съществуват права и дейности, които не могат да се отнемат от държавата, но могат да се оптимизират.
В т.5 от ІІІ част на концепцията за нов закон за училищното образование е разработена идеята за подобряване и разширяване броя на съществуващите държавни образователни изисквания във формата на „Държавни образователни стандарти”. ВИЖ ТЕКСТА


          
 НОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Критика на проектозакона за училищното образование

 УЧИТЕЛЯТ КАТО БОКСОВА КРУША
Публикувам текст, който излезе в бр.9/2006 г. в. Азбуки "Учителят като боксова круша". Поводът е създаването на зала "антистрес" в строителната гимназия в Перник. Няма основания идеята на г-н Шейнин, че учениците се освобождават от стреса, ако удрят боксова круша със снимки на учителите /залепени на крушата или на стената до крушата/.

 ЕМПИРИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
презентация за предварителната подk5;отовка на работната група в Перник

САМОСТОЯТЕЛНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
 Публикувам статия, която излезе във в. Азбуки, бр. 31/2008 г. под заглавие „Формата на обучение”. Поводът за написването и бе следната забрана от страна на експерт от МОМН, формулирана на съвещание на директорите на спортни училища /СУ/: да не се използва самостоятелна форма на обучение по предмета „Спортна подготовка” в СУ, ако ученикът се обучава в дневна форма. За неизпълнението на това изискване и други подобни, преди това съвещание, директорът на 57 СУ бе отстранен от работа. Спецификата на работата в СУ и непрецизната нормативна база определят потребността от ползването на самостоятелната форма на обучение по спортна подготовка в СУ.

 матурите – проблемИ ОТ ВЧЕРА И днес
 матурите - проблем 2003 
Публикувам проблемна статия за матурите, която излезе в бр. 3/2003 г. в. Азбуки и определи проблеми, които бяха решени от МОН впоследствие. На основата на аргументите в нея успях да спечеля дело в съда срещу РИО и ми бе отменено наказание.
 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Предпоставки за систематизиране на документацията в училище. Публикувано в бр. 10, 2008 г. на в. "Азбуки", под заглавие"Направи система - улесни работата".


 КОДЕКС НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Предлагам текст, който публикувах в "Азбуки", бр. 47, 26.11.2008 г., а реакцията на управляващите  беше, че
85;яма време за изработването и приемането на такъв кодекс на образованието, но не отхвърлиха идеята ми.