неделя, 22 декември 2013 г.

ДА СПАСИМ УЧИТЕЛЯ ПО ФИЛОСОФИЯ АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ ОТ ПЛОВДИВ

ОБРЪЩЕНИЕ-ПРИЗИВ:
ДА СПАСИМ УЧИТЕЛЯ ПО ФИЛОСОФИЯ АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ ОТ ПЛОВДИВ,
НЕОБХОДИМ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

Обръщам се към МОН и персонално към министъра на образованието и науката, към НПО–та, свързани с образованието и персонално към техните председатели, към Омбудсмана на Република България, към Президента на Република България, към гражданите и медиите в страната ни и ги призовавам:
1. Предприемете действия за спасяването на учителя, човека, професионалиста, новатора, твореца Ангел Грънчаров от Пловдив;
2. Направете нужното, според пълномощията и влиянието си, да бъде преустановена кампанията на директора на ПГЕЕ-Пловдив за дискредитирането и уволнението на Ангел Грънчаров, да спре недостойния административен тормоз спрямо него, провеждан в последните две години;
3. Узаконете творческата и иновативна работа на Ангел Грънчаров под формата на преподавателски експеримент.
Защо трябва да защитим Ангел Грънчаров и да го съхраним за образованието в България?
1. Предан е до себеотрицание на работата си като преподавател по философия;
2. Подчинява работата си като учител и живота си на безкористни мотиви в полза на прогресивното, отговарящото на нуждите на съвременността образование и възпитание, на духовния и личностния напредък на българската младеж - бъдещето на България;
3. Той е непреклонен борец за утвърждаването на нова философия и стратегия на образованието в България и на нова нормативна база на неговото функциониране, с оглед разгръщане на личностния потенциал на младежта;
4. Педагогическото му взаимодействие не е формализирано единствено в рамките на училищното образование, а се мотивира и осмисля от по-дълбоки ценностни, идейни и духовни предпоставки, с оглед да предизвиква у учениците мотивация и осмисляне на живота и на процесите също така и извън училището;
5. Не само теоретично и идейно разработва и заявява необходимостта от нова философия на образованието, от нова стратегия и от нова организация и методика, както го правят много НПО-та и техни активисти, но подчинява конкретната си работа на действителното, на практическото налагане на основните и съществени принципи на тази философия, стратегия и методика; прилагайки на практика тези нови методи, той обаче влиза в неизбежно противоречие със старата, ретроградна и несъвременна нормативна база на МОН, поради което е уязвим за тесногръдото и късогледо управленско-административно и бюрократично войнство в България;
6. Изработва, прилага и теоретично обосновава нови, иновативни и перспективни методи на обучение, отговарящи на коренните образователни и личностно-духовни нужди на съвременните млади хора;
7. Изработва и творчески прилага свои учебни помагала по преподаваните в гимназиалната степен философски дисциплини, съобразени с ДОИ, създадени на основата на прекия му и дългогодишен преподавателски опит, някои от тях одобрени, други неодобрени от МОН, но винаги влизащи в дълбоко противоречие с официално налаганите стереотипи и с господстващия анахроничен манталитет в рамките на бюрократично-административната, командна образователна система, което именно и поражда конфликти;
8. Неговата борба съвпада с формално декларираните идеи и цели на образователните чиновници (вж. министерската Концепция за нов закон за образованието), но за разлика от тях той ги е приел и ги реализира като свое вътрешно верую, като своя практическа и действена кауза;
9. Осмисля социалните, политическите, икономическите, педагогическите, образователните и други подобни проблеми на България и опредметява своето мислене в поредица от книги за проблемите на образованието, които остават неоценим източник за бъдещите изследователи на нашето съвремие, а именно книгите:
http://humaig.blogspot.com/2010/07/blog-post_09.html Идеи за една нова философия и стратегия на образованието в България (пълен вариант), съществува и съкратен, издаден на хартия вариант в две издания вече;
http://humanus-fen.blogspot.com/2012/08/blog-post.html Ние не сме тухли в стената! Есета за освобождаващото образование)
http://aig-humanus.blogspot.com/2013/03/blog-post_3346.html Горещите проблеми на образованието и възпитанието на младите: ПРЕПОДАВАНЕТО
http://aig-humanus.blogspot.com/2013/03/blog-post_3327.html Горещите проблеми на образованието и възпитанието на младите: ДИСЦИПЛИНАТА
http://humanus-fen.blogspot.com/2012/05/blog-post.html ИСТИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ (виж и http://aig-humanus.blogspot.com/2012/05/blog-post_2225.html ИСТИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ-(Приложения), издадена и в две хартиени издания
Автор е и на много други учебни, методични, теоретични, практическо-приложни и прочие материали, книги, лекционни курсове, семинари, учебни помагала по философските предмети, монографии и т.н., съвсем свободно достъпни в интернет, в неговите образователни блогове, за ползване от ученици, студенти, млади хора и от всички интересуващи се. Всичкото това богатство може да се намери ето ТУК http://humaig.blogspot.com/2009/08/blog-post_30.html.
10. Внася съществена дан като обем и като съдържание в критичното осмисляне в книгите си и най-вече в блога си и така стимулира активността на много граждани и млади хора както в страната, така и по света;
11. Готов е да приема аргументирана и неголословна критика и да коригира грешките си, стига да е убеден че греши; особено в случаите на прибързана и импулсивна емоционална реакция;
12. Той е един от малкото хора, които са готови да следват примера на Сократ, именно да изпива ежедневно по горчива глътка от чашата с антидуховна отрова на болния обществен организъм;
13. Вярва в Бога, в Неговата справедливост, Истина и Свобода и то с една дълбоко осмислена, проникновена до основанията, философска, човечна и разумна вяра; не са много духовните учители в посттоталитарна България, не са много и хората с такава искрена и чиста вяра, не бива да допускаме точно те да бъдат мачкани, гонени, дори убивани;
14. Готов е да пожертва приятелството, любимата си работа, здравето си, а дори и живота си в името на истината, което определя крайната му неотстъпчивост - когато е убеден в правотата си, в потребността от защита на ония свещени принципи, за разпространението на които в съзнанията на съвременниците философът е длъжен да работи неуморно;
15. Участва активно в осмислянето на социалните събития и процеси в страната ни, в осмислянето на националните, европейските и световните цивилизационни процеси, с което допринася за гражданското образование и пробуждане - и то не само на младите хора, на учещите, но и на всички останали;
16. Доказано е личностното му присъствие в духовното пространство на образованието, политическия анализ и коментар, културата; той е един от най-активно пишещите блогъри на страната - неговият блог HUMANUS” е един от най-посещаваните в страната;
17. С присъствието си стимулира гражданската активност на своите ученици и колеги, на блогърите, на граждански ангажираните българи, на критично мислещите българи в страната и по света;
Нека да подкрепим един човек, който милее, влага ум и сърце и работи всеотдайно за образованието и доброто бъдеще на страната ни - чрез активиране на нейния човешки, духовен и личностен потенциал!
Призовавам да подкрепят това мое обръщение за солидарност и подкрепа всички ония, които искрено вярват във възможностите за утвърждаване на ново образование и перспективно бъдеще на младите в България! Моля, който споделя моята позиция и иска да се присъедини към моя призив, да подкрепи апела ми към ИНСТИТУЦИИТЕ ДА СЕ НАМЕСЯТ И ДА СПРАТ АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРЕСЛЕДВАНЕ И ПСИХИЧЕСКИ ТОРМОЗ СПРЯМО ТОЗИ УЧИТЕЛ!
Нека всеки, ако желае и ако съвестта му го налага, да се подпише под този текст, под формата на коментар или по друг начин, като разпространи това обръщение сред своите съмишленици, приятели, познати и колеги.
Да съхраним творческото начало в българското образование!

22 декември 2013 г.

РАЙЧО РАДЕВ
учител по философия,
пенсиониран директор
на Спортно училище
„Олимпиец“ Перник

7 коментара:

 1. Здравей, Райчо,

  Прочетох текста на твоето обръщение. Изпитвам неудобство на места, че са употребени силни похвални думи по мой адрес - аз къде-къде повече съм свикнал предимно да ме ругаят! - да, наистина се чувствам чоглаво и необичайно, но моите чувства не са изобщо интересни. Знам, че го правиш най-вече за ония идеи, за които ние с теб сме работили цял живот, затова съм готов да преглътна всичко. Сега остава текстът да бъде разпратен по институциите и евентуално до различни организации (НПО за образование е пр.), до някои медии. С оглед да видим дали ще има някакъв ефект, отглас, жестове на подкрепа и на солидарност. Щото всъщност, както казах, в тази история не аз съм интересният, а нещо съвсем друго: става дума за една крайно тежка и направо катастрофална ситуация в образователната система на България, за която моята история е само един твърде показателен симптом, белег, знак. За това най-вече става дума, а не за това, че аз, видите ли, съм бил еди-какво си или еди-що си, както, страхувам се, много хора ще го разберат. И ще свият презрително устни. Нашият български манталитет, така много разпространен, ни е добре известен. Заради него обаче наникъде не вървим, той е нещото, което така много ни пречи. По моя преценка де. Ама карай...

  Та дали ще има някаква реакция на написаното от теб както от страна на институциите, така и на хората, за мен лично, не крия, е интересно, щото моят изследователски рефлекс в случая е задействан в такава посока - по повод на твоята полезна инициатива. Но за мен лично жестът ти означава много - и искам тук да ти благодаря, да, благодаря ти, приятелю, щото ти си един от немногото колеги у нас, които изцяло и напълно могат да ме разберат - защото си преживял съвсем същото в твоя нелек професионален път; ние с теб много си приличаме и неслучайно се знаем от толкова години (аз зная за твоя философски клуб СОКРАТ в Перник още отпреди 1989 г.!). Благодаря ти сърдечно за така благородния и така алтруистичен колегиален жест! Това, което направи, за мен лично много означава! Щото в обстановката, в която се намирам, ако никой не ми беше подал ръка като едното нищо за малко щях вече да си помисля, да речем, че "скверният ми характер" е единствената причина за всичките ми беди - както опонентите ми искат да го изкарат, крещейки това в един глас, съвсем хорово! А ето, ти ми показваш, че не е точно така, както те искат да го представят. И за което всеобщото хладно мълчание, в което съм обгърнат, ми намеква. В България живеем, как да е иначе у нас, та у нас е така приятно народът да гледа сеир и да се радва, че разкъсват "някаква си там личност"!

  Даже само двамата с теб, Райчо, да мислим иначе, то това вече е много! То и един човек да мисли иначе, иначе да вижда нещата, е вече достатъчно, но двама вече е съвсем много - за нашите български условия. Аз знам, че има и други, че не сме малко тия, дето искрено страдаме за българското образование и се опитваме нещичко да направим за толкова дългожеланата същностна промяна. Това усещане, че не съм съвсем сам, ми дава кураж и увереност, че вървя по верния път. Това е нещото, което ме крепи - за да издържам все още. Благодаря ти и за това, че ми вдъхна още повече кураж и сила!

  Това исках да ти кажа!

  С поздрав от сърце: Ангел Грънчаров

  ОтговорИзтриване
 2. Следя от една година преживяното от Ангел Грънчаров, споделено в неговия блог. Спонтанно и искрено той разказа в хронологичен ред събития в училището, в което работи. Става въпрос за системен безпричинен психически тормоз от страна на директорката Г-жа Анастасова, подкрепяна от заместник-директорката на техникума по електротехника и електроника в Пловдив.
  Отношението към него е позорно, бих казала порочно. Те не се свенят да прилагат ежедневно всякакви начини да го унижават чрез многократно искане на писмени обяснения, изненадващи проверки, атаки, обиди, водене на дела и много други начини на злоупотреба с дадената им власт. Това че той отразява грозните им дела, интриги и компромати в блога си, явно ги прави много уязвими пред обществото и от там произтича една нечувана жестокост.
  Едва ли някой би издържал при тези условия на работа. Всеки би напуснал. Но не и Грънчаров. Чувството му за справедливост и лична свобода го крепят в тази ужасяваща драма на ХХI век. Крепи го мисълта че е нужен на своите ученици и добронамерената вяра че ще може да убеди своите инквизиторки в правотата си. Те не желаят да се вслушат в критиките му по отношение на българското образование, които са така градивни и необходими точно в настоящия момент.
  Г-н Грънчаров е на своето място в това училище. Той не прави нищо нередно, напротив, трябва да бъде награждаван за извънредния си принос, всеотдайността и новаторството в работата си. Той е сред най- рядко срещаните и ценни кадри в изнемогващата и затънала в блатото на статуквото система на сегашното образование.
  Всички виждат че пътят, по който вървим с възпитанието и образованието не води там, където трябва.
  Ето една от причините- недооценяването, прогонването, унищожаването на тези, които милеят за нашите деца и могат да променят нещата.
  Моля да спрем да убиваме кадърните си специалисти.
  Умолявам да престанем да завиждаме на хора с по-богат интелект и ерудиция от нашия.
  Настоявам за промени в управлението на училищата, мандатност за директорските постове и наказания за директори, приели българското училище за своя бащиния.
  Стоп на безчинствата над напредничави с неоспорим принос за цялото общество преподаватели.
  Хора, изтрийте това срамно петно, тези нечистоплътни дела, тази гавра на провъзгласилите се за безгрешни и ненаказуеми директори.
  Историята на Грънчаров е история на всеки талантлив по призвание учител. Тези, които в момента се чувстват комфортно в едно българско училище са само безгласни букви, слугинаж, учители, които не вярват в собствените си възможности. Помислете! На какво ще научат те вашите деца?

  ОтговорИзтриване
 3. Г-н Радев,
  Г-н Грънчаров е един прекрасен човек, идеалист и за съжаление живее в неправилно място или неправилно време. Казвате „ Вярва в Бога, в Неговата справедливост”. Дано не е така. Един добър философ трябва отдавна да е стигнал до убеждението, че Бог няма, а ако има той несъмнено мрази хората.

  ОтговорИзтриване
 4. Г-н Kosta, Бог има. Оня, който казва "Няма Бог" всъщност не знае какво казва. Бог е основанието на съществуването - Създател и прочие. Да кажеш "Няма Бог" е равносилно на това да кажеш "съществуващото не съществува", "основанието на съществуващото не съществува". За мен е непонятно защо свързвате "добрия философ" с убеждението, че няма Бог. Долавям пристрастност - и произволност (неоснователност) на такова едно съждение. Разбира се, нека всеки да си мисли каквото иска, имаме свобода. Не е фатално, че не мислим еднакво. А иначе държа да Ви уведомя, че живея в правилното време, но може би в неправилното място. Но щом като времето е правилно, то и мястото няма да удържи - и ще се промени неминуемо в правилната посока. Какво ще има да става у нас, в България, зависи основно от нас самите, от българите...

  ОтговорИзтриване
 5. Да бъдеш учител днес е призвание, мисия, но и голямо изпитание.
  Още повече да бъдеш учител по философия. Заниманието с философия в нашия прекалено материален свят е несъмнено трудна задача. Но преподаването на дисциплините от философския цикъл в средното училище, обяснението на конкретния свят с абстракции и то на млади хора, в които липсва нагласата и културата за подобно възприятие, си е направо предизвикателство. Много полезна за моята работа като учител по учебните предмети от философския цикъл е книгата на Ангел Грънчаров „Лаборатория по философия” (Подзаглавие: „Книга за опитващите се да разбират”), 2003 г., A&G. Нейното използване ми позволява да прилагам личностно ориентирания подход, който се утвърждава в преподаването на философските дисциплини; дава възможност да се търси смислена и работеща основа за оценностяване на учениците като активни и пълноправни субекти в образователния процес; способства за намирането на собственото място в света на идеите и за формирането на система от знания и убеждения за природата, за обществото и за човека у младите хора. Въпросите, които авторът поставя, са особено интересни за юношата като обяснителна матрица за собствените му проблеми в областта на познанието и живота, те стимулират самостоятелността, креативността, дивергентността на мисленето. По този начин израстват личности, които търсят колкото е възможно повече решения на един проблем, които с лекота генерират нови идеи и дават адекватни отговори на поставените задачи.
  Книгата на Ангел Грънчаров „Лаборатория по философия” в качеството й на учебно помагало е безценна за желаещите да се ориентират в сложния свят на философската проблематика. Тя подпомага развитието на педагогиката на творческо взаимодействие чрез обучението по учебните предмети от цикъл „философия” като дава възможност на учениците да развият разбирането за философстването в един по-широк аспект, да отворят съзнането и чувствителността си към нови възприятия, да повишат уменията си за тяхното свързване, да изградят интерес към характерния за философията синоптичен стил на мислене, да формират умения за приложение на усвоените философски знания. Така философията става открита, а с това и се откъсва от своята едномерна свързаност със знанието. На преден план излизат рефлексията и откритието. Формира се онази специфична структура на опита на подрастващия човек – евристичната структура. Тази структура непрекъснато се обновява и определя отношението на младите хора към обкръжаващата ги среда, способността за разбиране и реорганизиране на тази среда, както и особеностите на съзнанието, насочеността на личността, творческия характер на дейността. Всичко казано дотук е намерило най-добро обобщение в думите на автора: „... не може да се забравя, че „философското” всъщност не е друго, а тъкмо човешкото, истински значимото за човека.”

  ОтговорИзтриване
 6. Здравейте,
  Не съм философ като вас, но нещо си спомних, дали казано от фолософ или теософ:НАЙ-ВИСШАТА СТЕПЕН НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА Е МОРАЛЪТ.
  Не само, че ниско се цени - почти липсва в нашето ежедневие. Дори тенденцията е да се отвори жизнено пространство за некадърните (да не кажа - простите). А точно те компенсират с неморални деяния.

  ОтговорИзтриване
 7. Добър вечер дами и господа
  Аз дава кредитите за интересуващите се от финансова помощ. Това е заем между отделни с прости условия и специфични за този факт някои разпоредби са направени за правилното провеждане на процедурата. свържете се с мен чрез имейл: lucastrid123@gmail.com. Ако се интересувате.

  ОтговорИзтриване