четвъртък, 27 януари 2011 г.

ЕМПИРИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ЕМПИРИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
презентация за прадварителната подготовка на работната група в Перник

Няма коментари:

Публикуване на коментар