понеделник, 18 ноември 2013 г.

СВОБОДНА ВИРТУАЛНА АКАДЕМИЯ: Деморализацията в обществото ни е не само политиче...

СВОБОДНА ВИРТУАЛНА АКАДЕМИЯ: Деморализацията в обществото ни е не само политиче...: Продължаваме кореспонденцията си със студентката от Философския факултет на СУ "Свети Климент Охридски" (виж: Потребно ни е да с...

Няма коментари:

Публикуване на коментар