четвъртък, 2 януари 2014 г.

ХОРАТА СА РАЗЛИЧНИ

Шопенхауер:

Хората са устроени
по такъв начин,
че сред тях

има много лоши,
понякога
с подли и долни,
с мръсни характери,

има също така и
много глупаци,
простаци, чудаци,

 тук-там се среща
човек разумен, умен,
честен, добър

и, като най-голямо
изключение,

благороден.

1 коментар: