вторник, 7 януари 2014 г.

ПРОФ. ВАСИЛЕВ ПОДКРЕПИ АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ

Проф. Николай Василев подкрепи призива на Райчо РадевРайчо Радев от Перник изпратил текста на своето ОБРЪЩЕНИЕ-ПРИЗИВ: ДА СПАСИМ УЧИТЕЛЯ ПО ФИЛОСОФИЯ АНГЕЛ ГРЪНЧАРОВ ОТ ПЛОВДИВ, НЕОБХОДИМ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРИЯ на проф. Николай Василев, философ от СУ "Св.Кл.Охридски" и получил следната реакция от човека, който преди години беше вицепремиер и министър на образованието и науката в правителството на Филип Димитров:

Присъединявам се към Обръщението-призив в подкрепа на учителя по философия от Пловдив Ангел Грънчаров! Като бивш министър на образованието и науката моля проф. Анелия Клисарова да се намеси и реши проблема в рамките на своите правомощия!

Българското училище се нуждае от такива хора - обсебени, призвани, всеотдайни, носители на новото!

Проф. Николай Василев

6 януари 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар