сряда, 11 юни 2014 г.

ЗАЩО НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА РОДИТЕЛИТЕ НЕ ПОДКРЕПЯ НОВАТОРИТЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО?

ЗАЩО НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА НА РОДИТЕЛИТЕ НЕ ПОДКРЕПЯ НОВАТОРИТЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО?
Критика на изявление от г-н Явор Ганчев, член на УС на НМР, в отговор на мой дискусионен текст в групата "Промени в образованието СЕГА"
Райчо Радев
"Търсейки теоретични и логически основания за твърденията на водачите на НМР, питайки се за съществените мотиви за създаване на НМР, потърсих социалната група, към която са ориентирани основанията за това сдружаване /НМР/, каква част от родителите има предвид НМР, потърсих целите на НМР в устава му. Там не се прави разграничение за родители от държавното и недържавното образование. Струва ми се, че има противоречие между идеите на Явор Ганчев и Гаяне Минасян, които се отстояват в дискусията ни и заявеното в устава. Интересът ми е предизвикан от съмнението, че това сдружение не е ориентирано към родителите на деца, които са в системата на държавното образование или е ориентирано хипотетично към тази група - това е впечатлението ми от написаното в дискусията от председателя на това сдружение /Гаяне Минасян/ и члена на УС /Явор Ганчев/. Искам да разбера, защо се дърпат да помогнат за твоята защита пред МОН.
Отричането на МОН в устава им не съществува, за разлика от защитаваното в тезите им в дискусията. Искам да разбера същинските цели на това сдружение - радикални промени в образованието в България, някакви частни интереси, създаване на образователни форми извън системата на образованието, някакви илюзорни мотиви или нещо друго.
Искам да разбера същинският предмет на критиката ми, защото предметът на критиката трябва да бъде адекватен на предметната област на тази критика. Това е коректността към предмета на дейност, осмисляне и критика.“
 „Явор Ганчев
Г-н Грънчаров има нужда от добър правен консултант, а не от становище на НМР. Вие може да имате всякакви съмнения относно НМР, но това, което не може да имате, е действия на НМР според собствените си желания. Това, което би трябвало като зрели хора дазнаете и двамата, е, че дори и да имаме желание да направим нещо в нечия подкрепа, то това ще стане когато и ако имаме възможност, в момента, в който преценим за подходящо и по начин, по който ние преценим за удачен. Което може и да не Ви харесва, но, пак, като зрели хора, би трябвало да не реагирате по детски на нещата, които не Ви харесват. Това, което няма как да стане никога, е вие да напишете нещо и ние да го подпишем. Така, както опитахте на конференцията с Яков Хехт и аз трябваше да обяснявам, от моя гледна точка нещо абсурдно, на един възрастен мъж, че няма как 300 човека да приемат декларация, която той си е написал и която никой не е чел. И така, както Ангел би искал сега да стане - той да напише становището на НМР за собствения си случай. Отделен е въпросът колко ще ѝ се накриви шапката на директорката на училището от една декларация на НМР.
С това Ви приканвам и двамата да прекратите писаниците, които не са по същество на темата на тази група, и да престанете да се държите като малки деца, а именно, да се сърдите, че чуждите глави не мислят като Вашите. От това иначе справедливата Ви/ни кауза не печели никак.“

Първо:
Вярно е, че Ангел има нужда от добър юридически консултант, но в смисъла на неговия живот е много по-важно той да получи подкрепа като духовна и професионална съпричастност /не съчувствие/.
Второ:
Саможертвата на Ангел  и неговата всеотдайност на идеи, за които много НПО-та само говорят и покрай това говорене си „живуркат“, заслужава не само някакво „становище“, а действие от което да стане ясно на МОН, че не може така лесно да унищожава новаторите, които работят в системата. Според НМР, т.е. според Вас, след като работи в системата, т.е. като  се е подчинил на системата, страданието му е правомерно и заслужено, а НПО-НМР ще гледа отстрани и като епикурейски богове ще съзерцава как „глупавите“ новатори умират за новите идеи, а децата включени в системата /почти 100% в Блгария/ са обречени на „некачествено“ образование и опростачване.
Трето:
Вече съм преосмислил и нямам „всякакви съмнения относно НМР“. Разбрах, че НМР е неприкосновена идейна територия на епикурейски богове, които кръжат около системата на образованието и ще я унищожат, след като си изградят своя, „свободна система“ на образованието
Четвърто:
Съгласен съм, че ролята и предназначението на структурите на гражданското общество, каквото е и НМР не е да осъществяват действия в резултат от случайно хрумнали „желания“. Но не съм съгласен, че НПО не трябва да подкрепя „някакви си даскали“, които по собствена воля са се подчинили на образователната система, не са излезли от нея и както идеолозите на НМР да работят извън системата за нови форми на образование;
Пето:
Съгласен съм, че подкрепата от страна на НПО-НМР не може да бъде външно определена и приемам твърдението Ви, че това „ще стане когато и ако имаме възможност, в момента, в който преценим за подходящо и по начин, по който ние преценим за удачен“. Но като имам предвид, че Ангел няма намерение доброволно да напуска системата и за разлика от идеите на НМР има намерение да роботи за промяна на образованието чрез промяна на системата, на нейната законодателна основа не очаквам подкрепа от „епикурейските богове“ в образованието.
Шесто:
Най-малкото недостойно е пред белите ни коси и годините отдадени на образованието /като имам предвид възрастта Ви/, да се отнасяте към нас снизходително и да иронизирате чрез съвета си „да не реагирате по детски на нещата, които не Ви харесват“.
Седмо:
Наслушал  съм се на менторския тон на „мъдри“, по-млади и по-възрастни от мене, които да ме съветват да не действам като наивник и „дете“, но въпреки това успях да инициирам промяна в закона за спорта.
Осмо:
Аз не търся „действия на НМР според собствените си желания“, но аз имам определени очаквания от НПО-НМР като структура на гражданското общество в сферата на образованието и се надявах на определени действия след ентусиазма на конференцията за свободното образование, спрямо учител, подложен на репресии и преследване от образователните чиновници. Тези очаквания не са определени от случайно хрумнали ми „желания“ , а са определени от тоеретично и практически обоснованата концепция за преднадначението на НПО.
Девето:
Не съм се „опитвал“ да наруша добрият ред „на конференцията с Яков Хехт“.
Вярно е, че предложих на конференцията за свободното образование да се изработи от участниците в конференцията декларация-призив до МОН   за подкрепа на идеите на конференцията, която да се превърне в законодателна инициатива за включване в закона на възможност за новаторски дейности и форми на организация на образование, които предпоставят свободно развитие на децата, по подобие на демократичното образование на Яков Хехт. Не съм предлагал написан от мене текст и не съм настоявал непременно да се приеме такава декларация. Приех, че е в правото на организатора на конференцията да приеме или да не приеме моето предложение.
Странен ми е стилът на представянето на тази случка. Оказва се следното: „Мъдрото“ момче изпаднало в странна ситуация да обяснява на „един възрастен мъж“ /пак подигравателна ирония/, че е  „абсурдно, ... 300 човека да приемат декларация, която той си е написал и която никой не е чел“. Тогава, не съм разбирал, че този отказ е концептуално обоснован с убеждението на лидерите на НМР за отхвърляне на мястото и ролята на държавата /МОН/ в образованието. А разбрах и друго, че на форуми, дори и претендиращи за свободни, не може да се предлагат, а още повече и да се приемат спонтанно родили се призиви /декларация/ - по стар тоталитарен обичай/.
Десето:
Не ми е известно Ангел да е искал „да напише становището на НМР за собствения си случай“, но съм убеден, че Ангел има нужда от морална и професионална подкрепа. Вече не съм сигурен, че НМР ще иска и ще може да разбере новото в методиката на обучение по философия, както и смисъла на борбата му за промени в образованието към свобода на учителя. Според НМР учителят може да има свобода само извън образователната системата.
Единадесето:
Нямам нищо против да прекратя своите „писаници“ във ВАШАТА ГРУПА, ,които не са по съществото на ВАШАТА ТЕМА. Обръщам Ви внимание, че това не са просто „писаници“, а изстрадани истини в борбата за промени в системата на образованието;
Дванадесето:
Изразът „писаниците, които не са по същество на темата“, би трябвало да се преведе като „идеи, които не са в съгласие с идеологията на НМР“ /разбирай на Явор Ганчев/.
Тринадесето:
С тази покана /да напуснем ВАШАТА група/ ми напомняте идеологическият секретар на ОК на БКП, който ме привика да ме предупреди, че ще бъда изгонен от младежкия дом, заедно с моя Сократовски клуб, ако продължавам с разпространението на „неправилни и зловредни“ идеи и ако не спра гостуването в клуба на проф. Николай Василев, наказан от БКП. Запечатаха клубната зала. Е, и ............. Ах, да, няма да им преча.
Четиринадесето:

Напускам Вашата група. Е, и ............ Ах, да, няма да Ви преча.

Няма коментари:

Публикуване на коментар