неделя, 24 юни 2012 г.

ГЛАДНА СТАЧКА РАЙЧО РАДЕВ - ОБРЪЩЕНИЕ


ОБРЪЩЕНИЕ-КОМЕНТАР
Към приложеното по-долу писмо
 на началника на РИО Перник, г-жа Коконова,
публикувано на страницата на АГОП
(Активно Гражданско Общество в Перник)

                Не смесвайте качеството ми на директор с качеството ми на гражданин. Струва ми се, че не аз, а Вие „анализирате неправилно конкретната ситуация“ и сте взела „неправилно решение“ като ме обвиняватe, че с гладната си стачка съм нарушил задълженията си като директор. Това е твърде странно. Смесвате изискванията към изпълнението на служебните ми задължения, в качеството ми на директор, с правата ми на гражданин на демократична България. Както сама може да видите, уведомителното ми писмо не е придружено от реквизитите, които са задължителни за писмо, изпратено Ви от директор на училище – писмото ми не е написано на официалната бланка на училището и не е положен печат на училището. Уведомителното ми писмо е написано и изпратено в лично качество на гражданин на Република България и ако не съм анализирал правилно ситуацията и съм взел неадекватно решение за гладната ми стачка, то това няма нищо общо с длъжностната ми характеристика в качеството ми на директор на училище.
Обявяването или необявяването на гладна стачка не присъства в длъжностната ми характеристика защото не е дейност на каквито и да са длъжнастни лица. Правото ми да провеждам гладна стачка няма нищо общо с правата и задълженията ми на директор. Смесването на тези две права изпрати в затвора в Белене много хора от близкото минало.
С обявяването и провеждането на гладна стачка не нарушавам задълженията си на директор. Не съм отказал съдействие на проверяващите и винаги, както и в настоящата проверка съм давал „исканите документи, сведения и обяснения в срока, определен от административния орган“, включително и по време на гладната ми стачка. Недоумявам защо се подчертава това мое задължение, след като съм го изпълнявал и го изпълнявам. Вероятно за да се внуши, че има нещо съмнително в изпълнението на задълженията ми.
По време на тази проверка не съм се интересувал какво точно проверявате, а и не успях и да запомня целия текст на „сигнала“ и „становището“, защото ми бяха набързо прочетени от Вас и не ми бе даден текста – поисках текста без имената на авторите. Подобни доноси-оплювки можете да получавате всеки месец – поръчани или непоръчани и не вярвам, че за всички тях ги завеждате във входяща поща и назначавате проверка.
Началникът на РИО Перник ме предупреждава, че неправилно анализирам ситуацията и вземам неправилно решение за обявяване на гладна стачка. Вярно е, че в същия ден, два или три часа след обявяването на гладната ми стачка, в училището пристигна експерт от РИО-Перник и донесе писмо, което е заведено от колегите в книгата за входяща поща. Сега разбирам, че неговото съдържание е предупреждение за неизпълнение на служебни задължения и обвинение, че обявяването на гладната ми стачка като е „неправилно анализиране на конкретната ситуация“ и „неправилно взето решение“. С това обвинение в мрачното минало не само щяха да ме уволнят, но и да ме вкарат в психиатрична клиника.
Защо оспорвам настоящата проверка (20.06.2012 г.)? Нямаше да оспорвам назначаването на настоящата проверка, ако тя не е следващ етап от изпълнението на намерението Ви да ме отстраните от длъжност и да изпълните повелята на Вашите началници. Във връзка с февруарската проверка (по донос) ми предложихте да се откажа от длъжността директор и да стана помощник директор на Румен Станишев, а ако това не стане ще продължат проверките, защото ще продължат доносите. Не е трудно да се досети човек, че тези доноси са предварително подготвени и Вие сте знаели за тях. През м. март заявихте на събрание в училището твърдата си решимост да ме отстраните от длъжност и да назначите Румен Станишев. Тези Ваши действия съм описал в писмото ми до Премиера.
Вие и доносниците изчакахте известно време, най-вероятно по Ваше указание, за периода на матурите и болничния ми отпуск и сега подновихте акцията за моето уволнение. В писмото до Премиера доказах наличието на „психичен тормоз” и „план за политическо уволнение”. Който не вижда в настоящата проверка изпълнението на Вашето намерение, значи е „сляп“ или „не иска“ да види това което вижда, или има интерес да изкривява фактите. Нагло е от Ваша страна да заявявате, че било „некоректно“ да твърдя, че съм „жертва“ на „психичен тормоз” и на „план за политическо уволнение”. Та нали Вие сама заявихте, пред мен и другите, че ще направите необходимото за моето уволнение и назначаването на Р. Станишев (човекът на ГЕРБ)?!
И друго: престанете да се гаврите с подчинените си като употребявате думите с подигравателна семантика – не се изживявам като жертва, а като достоен гражданин, който отстоява свои фундаментални конституционни права.
Защо е политическо намерението Ви? Странно е това намерение, след като съм назначен след спечелен конкурс, имам първи клас квалификация като преподавател по философия и множество професионални публикации и действия, които в една или друга степен са предизвикали раздвижванеили осмисляне по нов начин на нормативната база на образованието. Оказва се, че най-важната разлика между мен и Р. Станишев е това, че той е член на ГЕРБ, а аз не съм. За да разберете по-добре какво е то „политическото“ прочетете в блога ми моя доклад „Активната гражданска ангажираност“, изнесен миналата събота пред националната конференция на Сдружение "Морал, етика и гражданско образование" (МЕГО) и на Института за образование на фондация „Миню Балкански“, проведена в с. Оряховица, Сторозагорско.
Заплахата на началника. Сама знаете, че е излишен Вашият призив „да се държите професионално и отговорно като директор на съвременно българско училище“, защото винаги съм се държал професианално и отговорно. Този призив-заплаха се ражда в това съзнание, което не може да се отърве от управленско-наказателните модели на мислене от тоталитарно време. Убеден съм, че няма да прекратите акцията си, независимо от изхода на гладата ми стачка, защото виждам как кадровата политика на ГЕРБ се демонстрира по повод на политическите уволнения в образованието в страната, а МОМН се обяви за институция над българския съд, не зачитаща неговите решения.
Ще прекратя гладната си стачка при следните условия:
1.Началникът на РИО Перник да отмени заповедта си за настоящата тенденциозна проверка по „сигнал и становище“;
2.Началникът на РИО Перник да прекрати акцията си за моето политическо уволнение;
3. Г-н Борисов и г-н Игнатов да отговорят на писмата ми, посочени по-горе и да предприемат действия за прекратяване на политическите уволнения в системата на образованието.
РАЙЧО РАДЕВ
ПРИЛОЖЕНИЕ: подкрепа от приятели:
Неделя, 2012, Юни 24 11:03:16 - получих следното писмо от проф. Николай Василев, което ми дава кураж:
„Райчо, приятелю, подкрепям те морално, поздравявам те за смелостта и решителността! Знаеш, че нямам, за съжаление, властови възможности да променя нещата или да помогна практически! Навсякъде, където мога, ще надигам глас в защита на твоята кауза! Дръж се! Николай“
Петък, 2012, Юни 22 18:35:50 - получих следното писмо от учителя по философия в Пловдив Ангел Грънчаров, което ми дава кураж:
„Здравей, Райчо, Прегледах текста... Има го и в моя блог, където го препубликувах, та повече хора да научат за стачката ти. Ако има нещо, пиши, с каквото мога ще ти помагам. Бъди твърд! Успех! С поздрав: Ангел Грънчаров“.
Извадка от блога на философа Ангел Грънчаров, публикацията Директор на училище обяви гладна стачка в знак на протест против политическите репресии и уволнения в образованието:
В блога на г-н Райчо Радев, философ, с когото се познаваме лично от много време, който също от години е директор на Спортното училище "Олимпиец" в гр. Перник чета, че колегата ми е обявил гладна стачка в знак на протест срещу политическите репресии и уволнения в образованието, в частност и срещу кампанията по неговото собствено уволнение по политически причини. Интересно е, че компанията, която се води срещу него, по време точно съвпадна с кампанията по моето дискредитиране като преподавател, водена от директорката на училището, в което аз работя. Преди време се получиха известия, че са уволнени преподаватели по философски дисциплини в училища в Сливен и в някои други градове.
Разбира се, изцяло съм солидарен с исканията на протеста, който е обявил колегата ми Райчо Радев - и ще го подкрепя с всичко, с което мога. Надявам се и други хора ще го подкрепят, да се надяваме, че и медиите ще реагират, та евентуално ръководните фактори в днешното управление на ГЕРБ, към които той се обърна преди време с Открито писмо, ще си изпълнят предписаните от закона задължения и ще отговорят на писмото му. И ето, като начало препубликувам текста, с който г-н Радев обявава своя опасен протест: ...“Писмо от началника на РИО Перник, след обявяването на гладната ми стачка
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,
В отговор на Вашето Уведомително писмо с вх. № 04-1097/21.06.2012 г. в РИО – Перник за това, че обявявате гладна стачка от 21.06.2012 г. от 14.00 часа, още същия ден Ви информирах за следното:
Съгласно Глава осма „ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ” от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (АПК) се извършва проверка в повереното Ви училище по постъпили в РИО – Перник сигнал и становище. Разпоредбата на чл. 114. (5) от горепосочения нормативен документ Ви задължава да дадете исканите документи, сведения и обяснения в срока, определен от административния орган, компетентен да постанови решението.
Напомням Ви, че съгласно връчената Ви на 27.01.2010 г. длъжностна характеристика за длъжността „директор” на общинско училище в Раздел ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  т. 15 гласи: „съдейства на компетентните общински и държавни органи при извършване на проверки в училището”, а в Раздел ІХ. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ т. 4 гласи: „способност да анализира конкретна ситуация  и да взема решения”.
В тази връзка Ви обръщам внимание, че анализирате неправилно конкретната ситуация, от което следва и неправилното Ви решение да обявите гладна стачка. Некоректно е да твърдите, че сте жертва на „психичен тормоз” и „план за политическо уволнение”.
Искането Ви да отменя заповедта за проверка, като условие за прекратяване на гладната Ви стачка, противоречи на задължението ми по чл. 108.(1) от АПК, поради което не може да бъде изпълнено.
Призовавам Ви отново да се държите професионално и отговорно като директор на  съвременно българско училище.
ВАНЯ КОКОНОВА
НачалникНяма коментари:

Публикуване на коментар