сряда, 11 февруари 2015 г.

ДИСКУСИЯ: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Идеята за процентно съотношение между задължителна и избираема подготовка не е прецедент в моето предложение. Тази "свобода" на "избора" е осигурена от настоящите 3 закона за образованието и тя е определена в проценти:
"ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ
МИНИМУМ И УЧЕБНИЯ ПЛАН
.............................
УЧЕБЕН ПЛАН
Чл. 16. (1) Задължителните учебни часове включват задължителната и
задължителноизбираемата подготовка.
.............................
(3) Съотношението между задължителната и задължителноизбираемата подготовка
зависи от етапа и степента на образованието. Задължителната подготовка:
1. за началния етап е 90 на сто от задължителните учебни часове;
2. за прогимназиалния етап е от 80 до 90 на сто от задължителните учебни часове;
3. за гимназиалния етап е от 45 до 80 на сто от задължителните учебни часове ...."
 • Angelina Ivanova Не смятам, че кавичките и иронията са уместни. След като финансираме системата на ДЪРЖАВНО образование е нормално да има и държавни образователни изисквания. Не по-малко важна е пълната „проходимост“ на системата, при което ученик от едно училище на територията на Република България може ез проблеми да бъде записан в друго училище. Разбира сее, халосията на малък кръг родители и на също така малък кръг учители е безгранична. Защо, аджеба някой ще ми казва какво да учи моето дете. Аз съм негов единоличен владетел и преценявам. Общоизвестно е, че родителите, оказва се, всъщност твърде малко познават децата си. Именно болни родителски амбиции и погрешна визия за света наоколо превърнаха многобройни български училища в псевдо-езикови гимназии и въдичка във всеки низкотарифен техникум са вълшебните думички „разширено изучаване на английски“.
 • Milena Lessova Само че системата на държавно образование се финансира от данъкоплатците (родителите) и е редно и те да имат думата при образованието на децата си. Тя, държавата, нейни лични пари няма А и твърдението, че родителите твърде малко познават децата си и затова не бива да имат право да се намесват в образованието им, поне на мен ми звучи странно ...
 • Мария Николова Много са уместни даже, Ангелина. Във връзка с това би ли посочила в кое училище избираемата подготовка е избираема?
 • Nedelin Boyadjiev "Разширеното" изучаване на чужд език на някои места остава само на хартия, ако в час учениците не учат или, ако учителят ги занимава със странични неща ("Пък, когато служех в казармата, там един мой приятел..." "Чакайте да ви разкажа за моя син, дето учи в чужбина... Пък той там..." "Ама не знаете какво стана вчера с един ваш съученик от съседния клас...Ей сега ще ви разкажа...").
 • Gery Nikolova С приемането на новия закон останалите два се отменят. Вече тия проценти ще се разписват в ДОС... Което не гарантира по-добро разпределение на времето, а само осигурява пълен контрол на изпълнителната власт, щото като отделни закони - поне дебат в НС би могло да има и чрез аргументи да се убедят народните представители да намалят процентите на задължителната подготовка.... сега - всичко ще се пише от чиновници и ще се "спуска"...
 • Явор Ганчев Да, кавичките са напълно уместни. Свободата не е избор между предварително дефинирани от друг опции. Свободата е възможност за самостоятелно определяне на потенциално неограничен брой възможности ПЛЮС възможност за отказ от избор от възможности, предопределени от друг.

  Ангелина Иванова - както моето мнение е ирелевантно по отношение колко добре Вие си вършите преподавателската работа (в смисъл че не мога да Ви казвам КАК да си я вършите), така и Вашето мнение е ирелевантно по отношение какви решения аз взимам за образованието на своите деца като техен легален представител (в смисъл, че можете да ме консултирате, АКО Ви поискам мнението, но не може да ми кажете какво мога и какво не да избера). Родителят не е едноличен владетел на детето, а негов законен представител. Вие не можете да кажете какво е най-добре за едно дете (което не е Вашето), защото това е все едно да кажете на един възрастен какво е най-добре за него - пълен абсурд. Както на Вас никой не Ви казва какво е най-добре за Вас, така и Вие нямате никакво право да казвате, че някой друг не може да каже какво е най-добре за него самия.

  Относно прословутата проходимост - тя е толкова по-добре осигурена, колкото по-малък е минимумът от умения, необходими за самостоятелно учене, и толкова по-невъзможна, колкото повече означава определен обем от информация, еднакво задължителна за всички. Проходимостта зависи от цялостната философия на образованието - докато образованието ВСЕ ОЩЕ означава натрупване на информация, проходимостта ще означава пълна еднаквост навсякъде на това, което се изучава. Когато образованието най-после се ориентира не само на думи, но и на практика към компетентности за учене и осигуряване на среда и подкрепа за самонасочващо се учене, тогава проходимостта като проблем ще изчезне.
 • Angelina Ivanova Изобщо не ми се повтарят едни и същи аргументи с едни и същи хора. Данъкоплатци не са само родителите на учениците, а всички, включително и аз. Когато един родител практически не даде образцование на децата си, моите деца ще търпят неговото медитиране в бъдеще. Последните факти за огромния брой нежелаещи да работят млади хора, особено момчета е твърде показателен. Никъде и никога свободата не е бил избор между неограничен брой възможности. Кой точно ще преподава на вашия несъмнено гениален наследник китайски. Докато междинното поколение на нашата родине не узрее, че обществото трябва да си осигури необходимите хора, нещата ще са все така забатачени.
 • Gery Nikolova проблемът е, че системата пречи на родителите, които искат да дадат образование на децата си, пречи и на учителите да дадат образованието, което могат да дадат на учениците си и вместо това задължава всички да получат и считат за "образование" забърканото от чиновниците недоразумение, което произвежда над 40% неграмотност. Тия 40% неграмотни няма ли пак да висят на ръцете на всички останали? Но те са произведени от системата... 
 • Явор Ганчев Ангелина Иванова, ние живеем в среда, която разчита на "обществото" да си осигури необходимите хора, и това е очевидно сбъркан модел. Огромният брой нежелаещи да работят - съвсем не само млади - хора е пряко следствие от повече от три поколения образование в система, която няма понятие за желание/мотивация за работа/учене като собствена, вътрешна потребност, а не като държавно поръчение/задължение. Съответно това са поколения, които мразят живота си, защото са намразили училището си, защото не познават живот, в който от тях самите зависи какво ще правят.

  Ще повторя, защото се налага. "Потенциално неограничен брой възможности" не означава "безброй", а "брой, който не е ограничен", защото зависи И от решенията на избиращия, които са потенциално всевъзможни. Като пътеките в гората - може да има 2 пътеки, но ти да решиш да направиш нова, трета пътека там, където не е имало. Или да реши, ако двете пътеки не са му по силите/волята, ДА ОТКАЖЕ да ходи в гората, защото по света има - потенциално - безброй пътеки. И дори и целият свят да се е разделил на група А, която броди по утъпкана пътека Х, и група Б, която тича по утъпкана пътека Y и всички вкупом да твърдят, че да "избереш" X или Y е задължително, за да не те носят после на гръб - това просто не е вярно. Ако някой ги носи на гръб необразованите, за това не са виновни те. Не е виновен този, който яде зелника. 

  И всъщност това за носенето на гръб на необразованите са пълни глупости - ние всички носим на гръб не някого другиго, а целокупното чиновничество, което ни качва на гърба и всички нетни ползватели на социални плащания, защото на техните купени гласове се крепи властта им. Това не са необразовани хора. Ние също не сме необразовани, но явно сме много търпеливи, да не кажа затъпели.

Няма коментари:

Публикуване на коментар