четвъртък, 26 февруари 2015 г.

HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: "Писмените бележки" на директорката на ПГЕЕ.-Пловд...

HUMANUS, дневникът на философа Ангел Грънчаров: "Писмените бележки" на директорката на ПГЕЕ.-Пловд...: Освен обикновеният съд, имам предвид органа на държавната съдебна власт, освен също така Божият съд , който именно е най-висшата възможна ...

Няма коментари:

Публикуване на коментар