четвъртък, 12 ноември 2015 г.

„ПРАГМАТИЗМЪТ“ ИЗРИТА ФИЛОСОФИЯТА ОТ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 „ПРАГМАТИЗМЪТ“ ИЗРИТА ФИЛОСОФИЯТА ОТ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
/за мнението на един историк относно философията/
На 11 ноември Емил Джасим публикува в „Педагози“ следното мнение за изпратеното в МОН Протестно писмо срещу промените в обучението по философия в средното образование: „Направете експеримент колко и какво помнят учениците от часовете по философия. И не, не казвам, че философията не е нужна. Казвам, че часовете по философия могат да бъдат ориентиране малко по-практически - да разсъждаваме върху гражданските права и отговорности, върху свободата и липсата й, такива, простички неща. И да, протестът е само и единствено заради нормативите.“
            Философите биха могли да подминат с подобаващо „уважение“ това мнение, ако то не внушава лесно „смилаеми“ аргументи в изтерзаното учителско съсловие и не е съзвучно на неадекватните предложения на МОН за учебния план.
            Емил,
Изненадата ми е огромна, дори шокираща!!! Не съм допускал, че философската ти подготовка е с такава степен на ограничение, че да твърдишчасовете по философия могат да бъдат ориентиране малко по-практически - да разсъждаваме върху гражданските права и отговорности, върху свободата и липсата й, такива, простички неща“. Ако това се случи, „часовете по философия“ няма да са часове по философия, а часове по гражданско образование.
Общуването ти с МОН е активно и затова ти предлагам да внесеш при министъра идеята за изваждане на предмета „Философия“ от българското образование, вместо да се гаврят с философията -  систематичното знание за най-общото в света и човека, с възловите понятия /категориите на философията/ за природното и човешкото битие, за всеобщите принципи и отношения в света, които задават „стожерите“ на човешката духовност и осмислянето на личното битие на младите хора, /пък и не само на младите/, които играят ролята на методолотия на научното и житейското търсене.
Много важно е, че броя на учебните часове по философия са пренебрежително малко, но по-важно е, че обучението по философия се премества от значително по-адекватна на философстването възрастова група на учениците /11 и 12 клас/ в значително по-неадекватна на философстването възрастова група /8, 9 и 10 клас/
Признак за груб метериализъм на пишещия е твърдението, че изкушените от философията се борят за адекватен брой часове по философия в средното образование само заради нормативите. Аз съм пенсиониран учител по философия, не съм зависим и за мен не е валидно твърдението ти, че „протестът е само и единствено заради нормативите“. Също така, настоящите учители по философия няма да останат без нормативи. Не знам дали осъзнаваш, колко лишено от основание /меко казано/ е това, което си написал и съм убеден, че някой ден ще съжаляваш, че си го мислил, а още повече казал и написал.
Надявам се, че не желаеш да се превърнеш в глашатай на опростачването на философията, /макар, че и простакът има в своето мислене нещо от философията/, защото в историята на човешката цивилизация /която ти познаваш/ има случаи, когато философията е свеждана до „такива, простички неща“ като „граждански права, ...свободата и липсата й“, сведени само до простичките представи за свободата като право на избор на гражданина или неговата липса /или нещо подобно/. Дори и тези „простички неща“ не са така простички, както ги внушаваш на групата в „Педагози“. В съдържанието на понятието свобода се снемат основни философски понятия като субект, опредметяване-разпредметяване, битие /отчуждено и неотчуждено/ и др.п., а Правото, по своята същност е пряко свързано и се основава на философията.
 „Възхищавам“ се на увереността, самочувствието и амбициозността да се произнасяш с такава категоричност за всичко в образованието, вкл. и за предмети, които не познаваш в необходимата професионална цялост, тяхното  съдържание, роля и значение за развитието на духовността на младите. Не притежавам такива качества, за да призова теб и всички историци да сведат обучението по история до част от гражданското образование, а ако те се противопоставят, да ги зеклеймя, че се барят само за нормативите си.
А що се отнася до експеримента за установяване „колко и какво помнят учениците от часовете по философия“, в което имплицитно се съдържа оценката ти, че учениците нищо не научават в часовете по философия, както и твоето отвратително-пренебрежително отношение към философията и обучението по философия като нещо ненужно, ти предлагам да реализираш този експеримент и по другите предмети, вкл. и историята. Направи този експеримент в училището в което работиш, а след това го обсъди с колегата си по философия и другите учители. Няма да коментирам бруталната закачка като ирония в изречението "И не, не казвам, че философията не е нужна.", с която казваш обратното: „философияга е не-нужна“.
Пресъствието на философското в мисленето на учениците може да се открие не само в непосредствен след обучието изпит, но и в последващото им житейско битие.

Райчо Радев

Няма коментари:

Публикуване на коментар