събота, 14 юли 2012 г.

МИНКО БАЛКАНСКИ ЗА МОЯТА ГЛАДНА СТАЧКА


Днес, събота, 14 Юли 2012 г. получих писмо от проф. Минко Балкански, което споделям с групата.
"Драги Райчо Радев,
Позравявам Ви с героичната борба на достоен гражданин за най-елементарните граждански права. Борим се заедно за изграждане на едно достойно гражданско общество, съзнаващо своите права и независимо от държавната власт. Вие сте типичен пример на намесата на моментно управляващите там, къдато е най-важно да се запази независимостта: образованието.
Единственото добро завещание от комунистическото иго беше българското училище и сегашната власт безумно го разсипва. Това, с което България можеше и требваше да продължава да се гордее, са постиженията на младите български математици, които се мереха с Китай и с Щатите в международните олимпиади по математика и точно това сегашната власт започва да разрушава. Унищожоването на математическите гимназии е ограмно зло и голямо прастъпление от страна на това правителство и голяма загуба за народа и за България. Талантите трябва да се подкрепят и да им се даде възможност да се развиват. Както има спортни училища, трябва да има и училища по математика.
Изравняването на най-ниското ниво е амбиция на много правителства, с извинението за равенство, докато напредъка е възможен само с надбягването за първото място, за златния медал. Дори и комунистите разбраха това, докато модерните диктатори, за да си сложат една фалшива табела за демокрация, се хвърлят в крайна глупост.
Борбата на хора като Вас за независимостта на образованието от властта е много отговорна, важна и забележителна за бъдещето на България.
Поздравявам Ви!
Минко Балкански"

Кой е Минко Балкански? /Уикипедия/, Роден:24 юли 1927   (на 84 г.) Минко Минев Балкански е професор в университета "Мария и Пиер Кюри" в Париж. Роден е през 1928 г. в малкото селце Оряховица, Старозагорско и досега е считан за един от най-известните учени в областта на физиката в световен мащаб. Понастоящем френски гражданин, живее в Париж. Още в началното училище малкият Минко търси трескаво професионалния си път, лутайки се между попрището на лекаря, архитекта, актьора, цигуларя. В гимназията взема по два класа за година и постъпва в Софийския университет едва на 15 години. Но мечтите му надхвърлят националните граници. Като малък, той е запленен от съдбата на Луи Пастьор и неговата цел е университетът на великия френски учен – елитното "Екол нормал сюпериор" в Париж. Успява да замине за Париж, но не е приет в университета, тъй като там имат право да учат само французи. По-късно завършва Националното висше училище по химия в Бордо. Става доктор на науките на 27 години, а година по-късно става професор по физика.
Научна дейност: Представял е свои изследвания в 34 университета в Европа и Америка. Започва работа в "Екол Нормал Сюпериор" като изследовател в лабораторията по физика. Работи по-късно и в Масачузетския технически университет, преди да стане професор в университета "Мария и Пиер Кюри" в Париж, където оглавява лабораторията по физика на твърдото тяло. Чел е лекции в Япония и Китай. Резултат от дългогодишната научна дейност на проф. Балкански са публикуваните 30 книги и над 2000 страници други научни публикации. Той е почетен професор на Университета Пиер и Мари Кюри в Париж, многократно гостувал професор в Калифорнийския университет, с дълго научно сътрудничество с Индия, където участва в създаването на Висш институт за научни изследвания, член на Индийската Академия на науките, награден от Раджив Ганди с най-високата степен Награда за заслуги към Индия, с непрекъснато научно сътрудничество с Полша, Командор със Звезда на Ордена за заслуги към Полша, с дълголетно научно сътрудничество с Китай и много други страни, Почетен Доктор на Софийския университет, след 1993 г. проф. Минко Балкански се заема с активна дейност в помощ на науката и образованието в България.
Дейност в България: В България Минко Балкански създава фондация „Миню Балкански" в памет на своя баща. Организира ежегоден конкурс по математика и физика за талантливи български ученици. Шестте лауреати са поканени за една година на подготвителен курс във Франция за кандидатстване в споменатото Екол Нормал Сюпериор и в Политехническото висше училище в Париж. В родното си село Оряховица е създал лятна академия по цигулка, в която преподават видни френски педагози. Там се провежда и международен пленер на изобразителните изкуства. Неотдавна професор Балкански дари един милион долара на Американския университет в България. Ценен принос за интернационализирането на българската наука е трайното привличане на програмата на НАТО, известна като “Институт за висши изследвания“ (NATO Advanced Study Institutе) за организиране на летни школи в Созопол. Всяка година по някаква актуална и бурно развиваща се научна тема се поканват десет-дванадесет от най-видните учени в света да прочетат експертни лекции пред около стотина подбрани от цял свят специалисти. Така за две седмици в Созопол се събират най-активните и видни изследователи в съответната научна област. Фактът, че това се провежда в България под ръководството на българин позволява на българските учени, и особено на по-младите от тях, да установят международни връзки при най-благоприятни условия. С цел да подпомага културния живот в родния си край, професор Минко Балкански създава фондация в памет на баща си Миню Балкански. Базата на фондацията е в с. Оряховица, където бившите магазини и къщи на семейството са преустроени в приемен дом, битова зала, библиотека с френска литература над 6000 тома, изба, учебна зала по информатика, фитнес зала и музей. Освен това фондацията откупува и реставрира няколко къщи, където е възстановена традиционната битова подредба. В този Етнографски комплекс, който е от особен интерес за чуждестранните гости, се провеждат редовно курсове по информатика, срещи, семинари и занимания по френски. Заедно със сина си Ален, Минко Балкански привлича известната американска фондация Schools Online от Калифорния за развиване на програма, по която вече 30 от най-добрите гимназии в страната са снабдени с компютърни лаборатории. Поне 10 компютри от най-високо ниво са свързани във всяка от тях денонощно с Интернет. Тези лаборатории притежават всички нужни уреди за обучение по информатика и по-специално необходимите за работата с Интернет.
От 2001 година фондация „Миню Балкански“ продължава сама дейността в България. през 2002 година фондацията доставя 850 компютри от Швейцария. С тази доставка са оборудвани нови 85 училища. Сега броя на училищата, с който работи Фондацията е 106. Най-забележителната и най-важната дейност на фондацията е тази за повишаване на професионалната компетентност на преподавателите по информатика, както и подпомагането на даровити български деца. Минко Балкански продължава да помага за развитието на научната и социалната дейност в България.
Понастоящем е един от най-богатите българи в чужбина и живее в Париж[1]. Развива широка благотворителна дейност. През 2003 г. е награден е орден Стара планина, а през 2004 г. получава статуетката „Мигрант на годината“ на Международната организация по миграцията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар