четвъртък, 15 януари 2015 г.

ПРАВИЛНИКЪТ НА РИО И ПРАВИТЕЛСТВАТА

ПО ЗАКОНА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Правителствата и смяната на правилника на РИО!?
Правилникът за работата на регионалната институция в образованието е значително по-устойчив нормативен документ и той не се сменя със смяната на всяко правителство. Това не е случайно, защото този правилник "устройва" всяко правителство. Под девиза "смяна на политиката" с този правилник всяко правителство сменя кадрите, т.е. възстановяват се на работа или се намира работа за активистите /партизаните/ на новоуправляващата партия. "Конкретната политика на всяко правителство" не сменя правилника на РИО, а сменя началниците на РИО, които сменят част от директорите, а те сменят част от учителите. Тази порочност в организацията на образованието може да се ограничи с новия закон и намесата на политиката в образователната система да се сведе до нейното рационално, предметно определено присъствие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар